Home


Catalogue Search

Patron ID

Password


 
Links
INTAN Library
INTAN Main Campus Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara,
50480 Kuala Lumpur,
MALAYSIA
Tel: 603-2084 7264 / 7263
Fax: 603-2084 7491
Email:
libhelp@intanbk.intan.my
MASTER OF SCIENCE MANAGEMENT (SSP) : THESIS 2010
BIL TAJUK NAMA PESERTA PENERBIT
1 Hubungan Faktor Individu, Organisasi dan Persekitaran Terhadap Tekanan Kerja di Tempat Kerja Sektor Awam di Putrajaya Abd Razak bin Mohamed Kuala Lumpur : INTAN 2010
2 Hofstede's Cultural Dimensions and its Effects to Leadership Style Aizal bin Hj Anual Kuala Lumpur : INTAN 2010
3 Workplace Harassment and Mental Health Arvina binti Alwi Kuala Lumpur : INTAN 2010
4 Awareness of 1Malaysia Concept Dhanesh Kumar a/l Danesekaran Kuala Lumpur : INTAN 2010
5 Komunikasi Perkhidmatan Kaunter dalam meningkatkan Kepuasan Pelanggan Imran bin Pilus Kuala Lumpur : INTAN 2010
6 Persepsi Terhadap Peranan "Whistle Blowing" dalam Meningkatkan Integriti anggota PDRM Megat Ayob bin Megat Ariffin Kuala Lumpur : INTAN 2010
7 Kematangan Emosi dan Hubungkait Dengan Komitmen Organisasi Mohammad Razi bin Azmi Kuala Lumpur : INTAN 2010
8 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perubahan Dalam Organisasi Mohd Jailani bin Hj Kabeb Kuala Lumpur : INTAN 2010
9 Hubungan Antara Faktor Individu, Reka Bentuk Latihan dan Persekitaran Kerja dengan Pemindahan Latihan Teknikal dalam Organisasi Mohd Rozaiman bin Sulaiman Kuala Lumpur : INTAN 2010
10 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Proses Perkongsian Pengetahuan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) Mohd Tawil bin Daud Kuala Lumpur : INTAN 2010
11 Ganjaran dan Hubungkaitnya dengan Motivasi Kerja: Kajian Terhadap Pegawai Tadbir dan Diplomatik Muhammad Hisham bin Abdul Aziz Kuala Lumpur : INTAN 2010
12 Hubungan Pusingan Kerja Dan Prestasi Kerja Bagi Kumpulan Sokongan Muhammad Nasrul Hadi bin Jukun Nain Kuala Lumpur : INTAN 2010
13 Komitmen Organisasi dan Jenis Kepimpinan Terhadap Prestasi Kerja Nemalan a/l Muniandy Kuala Lumpur : INTAN 2010
14 Occupational Stress Among Administrative And Diplomatic Officers (PTD) Rosilah binti Abdullah Kuala Lumpur : INTAN 2010
15 Politik Organisasi dan Hubungannya dengan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Ruslan bin Sidek Kuala Lumpur : INTAN 2010
16 Kecenderungan Sokongan Politik Belia : Kajian di Negeri Perak Darul Ridzuan Sahiri bin Meor Ban Kuala Lumpur : INTAN 2010
17 Perkongsian Maklumat di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sobberi bin Basiran Kuala Lumpur : INTAN 2010
18 Pendidikan Berkualiti dan Pencapaian Akademik Pelajar Luar Bandar Zurinah @ Rosmawati bt Rajab Kuala Lumpur : INTAN 2010
19 Keberkesanan Proses Pengurusan Pengetahuan Sektor Awam Melalui Sokongan ICT Mohammad Hadil bin Berahem Kuala Lumpur : INTAN 2010
20 Hubungan antara tahap sosioekonomi penjawat awam dengan kecenderungan menerima rasuah: Persepsi dari kalangan rakan sejawat Jefny bin Muhammad Kuala Lumpur : INTAN 2010
21 Strategic relationship between local governments' responsiveness and efforts towards citizen involvement Masni Afiza binti Mohamed Kuala Lumpur : INTAN 2010